FRA MEDLEMMERNE
Vi ser gerne indlæg fra medlemmerne om
f. eks. gode oplevelser vedr. golfspil.

Der er kommet et indlæg:

Golfbold i træet . . .

Grethe og Poul Erik Thomsen
har været på Ærø.

FORSIDEN